Typ av jobb

Typ av jobb

Upplyft av material till balkong, Rotomaskin 30 meter
Winsch, Personkorg, Materialkorg, Rotomaskin 21-30 meter
Inlyft av gips med specialok, Rotomaskin 24 meter
Placering av sprängmattor, Rotomaskin 21 meter
Upplyft av material, Rotomaskin 30 meter
Maskintransporter med vår lastbil
Maskinlyft, 16 ton truck
Tömning av skräp i materialkorg, Telemaskin 18 meter
Dinosaurie lyft, Telemaskin 6 m
Dubbellyft av travers, Rotomaskin 24 & 30 meter

För alla typ av lyft eller truckarbete...

031-50 01 05