Type of job

Type of job

Upplyft av material till balkong, Rotomaskin 30 meter

Inlyft av gips med specialok, Rotomaskin 24 meter

Placering av sprängmattor, Rotomaskin 21 meter

Upplyft av material, Rotomaskin 30 meter

Maskintransporter med vår lastbil

Maskinlyft, 16 ton truck

Tömning av skräp i materialkorg, Telemaskin 18 meter

Dinosaurie lyft, Telemaskin 6 m

Winsch, Personkorg, Materialkorg, Rotomaskin 21-30 meter

Dubbellyft av travers, Rotomaskin 24 & 30 meter

031-50 01 05