Lastning och lossning med lastmaskin

Hyr en lastmaskin med en förare

Lastning och lossning innebär att man använder en lastmaskin för att flytta gods eller material från ett ställe till ett annat.

Det kan innebära att man lastar gods från ett lastbilsflak eller en container och flyttar det till en annan plats.

Områden ni kan få nytta av en lastmaskin: 

  1. Konstruktionsplats: Lastmaskiner används i konstruktion för att flytta virke, grus och andra material till och från byggplatser.

  2. Fabriker: Lastmaskiner används i fabriker för att flytta gods och material mellan olika delar av anläggningen.

  3. Lastbryggor: Teleskopslastarna kan enkelt lasta på och av pallar med varor och material från lasbilar i trånga områden.

  4. Lager: Lastmaskiner används i lager för att flytta gods och varor mellan olika delar av lagerutrymmet.

031-50 01 05