Lastning och lossning med Truck/Maskin

Hyr en Teleskoplastare/roto eller truck med förare

Oavsett om du behöver lasta, lossa eller lyfta material/gods eller personer så behöver du bara ringa oss så hjälper vi dig i din planering. Med våra teleskopslastare ka vi lösa alla dina problem med bravur. 

Våra förare har stor erfarenhet och hjälper till på plats om det skulle uppstå några frågetecken med hur man lyfter, lossar eller lastar materialet på ett säkert sätt.

Vi tar även med oss den utrustning som passar bäst för uppdraget, tex kranarm, materialkorg, personkorg, vinsch eller vanliga gafflar.

Det kan innebära att man lastar eller lossar gods från ett lastbil eller en container och flyttar det till en annan plats. 

Ni kan nyttja oss från 2 tim till hur länge du vill och vi är noggranna med att skräddarsy efter era behov. Inga krångligheter, det är bara att ringa eller maila.

tel: 031-50 01 05 

mail: bokning@gostas.se

Exempel på områden ni kan få nytta av våra tjänster: 

  1. Byggarbetsplatser: Vi hjälper er på byggarbetsplatser, för att flytta material, lossa lastbilar, städa undan material eller lyfta upp material till våningsplanen.

  2. Industrier: Flytta tunga maskiner eller gods mellan olika delar av anläggningen. Lossa eller lasta gods eller lyfta upp traverser m.m.

  3. Lager: Behöver ni hyra en truck för ert lagerarbete? Vi har truckar att hyra ut.

Förutom uthyrning, erbjuder vi genom vårt samarbete med Truckpoolen Göteborg AB även möjlighet att köpa eller hyra teleskoplastare. Dessa maskiner är idealiska för arbeten som kräver noggrann manövrering och säker hantering av laster.

 

031-50 01 05